top of page

中文譯經大會討論譯經對明白聖經的重要性

主題:聖經的原意與現代意義

目的:討論並研讀聖經翻譯以明白神的話及宣講講道的重要性

對象:對聖經翻譯有興趣、負責宣講及/或教導聖經的教牧同工和弟兄姊妹

                                                                

視訊會議:

日期:2024年7月13日(六)

時間: 9:45am – 1:15pm


點我報名:113 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page